Seria ”Slujirea Creștină”

 

Institutul International prin Corespondentă are disponibile pentru România două programe de studiu: a) Programa de studiu „Viața Creștină”;  b) Programa de studiu „Slujirea Creștină”. Ambele programe sunt axate pe următoarele teme de interes major, după cum urmează:

Teologie, Bibliologie, Noul Testament, Vechiul Testament, Evanghelism personal, Ucenicizarea, Eclesiologie, Slujirea Creştină, Etica Creştină, Mântuirea, Rugăciunea şi Inchinarea, Doctrine biblice, Plantarea de biserici, Căsătoria şi Viaţa de familie, Hermeneutică, Pneumatologie, Viaţa Creştină Practică, Escatologie, Lucrarea Misionara, Studii despre Conducerea Bisericii Creştine, Maturitatea Creştină, ….

„Viaţa Creştină” se adresează, în principal, acelora care doresc să crească în viaţa de credinţă şi în relaţia lor cu Dumnezeu;    „Slujirea Creştină” se adresează celor care doresc o pregătire necesară în vederea lucrării de slujire: învăţare, misiune, evanghelizare, pastorală, şcoală duminicală, lucrarea cu copiii, studiul în grupe mici de ucenicizare; Programa de studiu se finalizează odată cu obţinerea acreditării din partea Institutului Internaţional prin Corespondenţă (ICI)

Descriere succintă – seria ”Slujirea Creștină”

        maturitatea crestina 001 ”MATURITATEA CREȘTINĂ” – studiu despre creșterea spirituală  tratează tema creșterii spirituale a creștinului. Studiul acorda o mare atenție rolului slujirii creștine în creșterea spirituala a credinciosului. Cursul are o orientare practica și arata cum poate cursantul sa progreseze în asemănarea cu Hristos în viata de zi cu zi și în slujirea sa.

Scopul principal al acestui curs este de a ajuta cursantul sa devina un adevarat creștin și sa-I semene tot mai mult lui Isus, incurajându-l sa-i ajute și pe alții sa facă același lucru.

noul testament 001

         „IMPĂRĂȚIA, PUTEREA ȘI SLAVA” – studiul Noului Testament este menit sa ajute studentul sa dobândească o cunoaştere globală a conţinutului Noului Testament.  Acesta scoate în evidenţă cadrul istoric, caracteristicile şi învăţăturile cărţilor Noului Testament. Este conceput pentru a-l ajuta pe lucrătorul creştin să înţeleagă Noul Testament, să câştige încredere în temeinicia sa şi să devină mai bine echipat pentru a împărtăşi altora adevărurile acestuia.

temeliile adevarului 001

         “TEMELIILE ADEVĂRULUI” – un studiu despre doctrinele Bibliei este un studiu sistematic introductiv cu privire la doctrinele de bază ale Bibliei. Subiectele majore includ natura lui Dumnezeu, acţiunile lui Dumnezeu, activităţile şi limitările îngerilor, creaţia, căderea omului, planul de răscumpărare al lui Dumnezeu, originea Scripturii, biserica şi planul final al lui Dumnezeu pentru omenire.

Cursul este un studiu de bază practic despre învăţătura biblică şi aplicaţiile ei în viaţa credinciosului. Marile teme ale Bibliei sunt cercetate şi susţinute de multe referinţe biblice.

slujirea bisericii crestine

“SLUJIREA BISERICII CREȘTINE” – este un curs practic ce pune accentul pe lucrarea de rascumparare a lui Dumnezeu si rolul bisericii Sale in lucrarea aceasta. Ştiai că biserica are un rol activ în împlinirea planului lui Dumnezeu de răscumpărare a lumii?

Poate ai crezut că planul de răscumpărare se încheie cu moartea lui Hristos pe cruce. Dar Isus Însuşi a transmis bisericii Lui lucrarea de răscumpărare a lumii. În acest curs vei învăţa că Marea însărcinare dată de Hristos este autoritatea bisericii de a acţiona pentru Dumnezeu. Biserica nu a fost lăsată să facă lucrarea singură, deoarece Hristos a trimis Duhul Său cel Sfânt să fie Ajutorul nostru. El lucrează în şi prin noi pentru a împlini planul lui Dumnezeu de răscumpărare.

darurile spirituale

DARURILE SPIRITUALE” sunt foarte importante pentru trupul lui Hristos. Este minunat să înveţi despre aceste daruri pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziţia copiilor Săi. Fără aceste daruri, biserica nu ar putea exista sau merge înainte. În calitate de credincioşi, trebuie să învăţăm tot ce se poate despre darurile spirituale. Când cunoştinţa noastră creşte, darurile îşi găsesc un loc tot mai larg în viaţa şi lucrarea noastră. Noi devenim o mare binecuvântare pentru familia de credincioşi şi vom fi mult mai eficienţi în răspândirea evangheliei.

Cursul biblic se ocupa de trei grupe diferite de daruri spiritual: (1) Daruri de lucrare, (2) Alte daruri de lucrare, şi (3) Darurile Duhului.

rezolvarea problemelor vietii 001

REZOLVAREA PROBLEMELOR VIEȚII”: O abordare creştină este un studiu despre sursa problemelor, metode de rezolvare a problemelor şi căi de a găsi soluţii, dintr-o perspectivă creştină. Sunt prezentate probleme universale majore, cum ar fi probleme în relaţii sociale şi familiale, probleme ale vieţii celibatare, probleme legate de sexualitatea umană şi alte probleme legate de suferinţă şi moarte. Sunt date soluţii biblice pentru toate aceste domenii ale problemelor şi sunt dezvoltate principii care oferă o temelie solidă pentru ca un creştin să găsească soluţii la problemele lui sau ca să-i ajute pe alţii care sunt în nevoie.

Se pune accentul pe speranţa sigură a creştinului, care se bazează pe moartea şi învierea lui Isus Hristos, Cel care rezolvă toate problemele.

rugaciunea si inchinarea 001

          ”RUGĂCIUNEA ŞI ÎNCHINAREA” Acest curs este un studiu despre rugăciune şi închinare accentuând prioritatea slavei şi Împărăţiei lui Dumnezeu mai presus de nevoile şi dorinţele omului. De asemenea, se pune accent pe faptul că nevoile credinciosului vor fi împlinite dacă el onorează această prioritate. Studiul este bazat pe Matei 6:5-13, dar versetul cheie care conţine adevărul central este Matei 6:33: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”  Se va pune accent pe relaţia dintre rugăciune şi închinare şi slujirea creştină.

Pentru ca materialul să fie adecvat pentru creşterea şi zidirea ta spirituală, el este structurat astfel încât să fie o unealtă pentru studiu biblic. Astfel, ar trebui să aibă două scopuri. Poate fi un ghid pentru studiul tău personal şi poate, de asemenea, va intensifica eficienţa împărtăşirii Cuvântului lui Dumnezeu.

vechiul testament 001

        „CORTURI, TEMPLE şi PALATE – studiul Vechiului Testament”este menit să ofere cursantului o introducere la Vechiul Testament. Acesta scoate în evidenţă istoria poporului lui Dumnezeu, acordând o atenţie specială acţiunilor pline de putere ale lui Dumnezeu şi cuvintelor profetice pe care El le-a dat cu privire la acele acţiuni. Cursul se ocupă de succesiunea şi semnificaţia experienţelor poporului lui Dumnezeu. Acesta analizează relaţia lor cu El, ca şi reuşitele şi eşecurile lor.

Cursantul va descoperi numeroasele adevăruri din Vechiul Testament care-l vor ajuta să înţeleagă Biblia, să umble cu Dumnezeu şi să-L slujească. În acest curs, vei studia Vechiul Testament, prima parte a celei mai importante cărţi din lume—Sfânta Scriptură. Vechiul Testament vorbeşte despre Creatorul cerurilor şi al pământului. Acesta descrie modul în care El S-a purtat cu oamenii pe care i-a ales pentru a-i folosi ca instrument prin care să binecuvânteze lumea: poporul lui Dumnezeu.

viu in hristos 001

“VIU ÎN HRISTOS” prezintă doctrina mântuirii. Ea descrie mântuirea ca fiind atât voia cât şi lucrarea lui Dumnezeu, care se bazează pe lucrarea ispăşitoare a lui Hristos. Atenţia preliminară este dată harului lui Dumnezeu ca sursă a mântuirii. Învăţătura biblică despre alegere şi predestinare este examinată ca fundal pentru studierea obligaţiilor corespunzătoare lui Dumnezeu şi omului în mântuire.

Acest studiu se face cu atenţie pentru a se evita extremele de subliniere a iniţiativei lui Dumnezeu sau a iniţiativei omului în procesul şi progresul mântuirii. În acest studiu sunt incluse învăţăturile biblice despre pocăinţă, credinţă, convertire, naştere din nou, îndreptăţire, înfiere, sfinţire şi glorificare.

plantarea de biserici 001

“PLANTAREA DE BISERICI” – este un ghid de studiu practic care pune accent pe importanţa deschiderii de noi biserici ca un mijloc de evanghelizare a lumii. Acesta oferă îndrumări pentru ca fiecare biserică locală să poate fi implicată în sarcina plantării de biserici, în acest mod devenind o biserică care se înmulțește.

Cursul este destinat să ajute o persoană în trei moduri:  1) O va ajuta să înţeleagă scopul şi rolul bisericii aşa cum sunt descrise în Noul Testament;  2) Îi va da o pricepere a semnificaţiei şi a importanţei conceptelor de autoconducere, autopropagare şi autosusţinere;  3) O va ajuta să înţeleagă metodele prin care biserica poate fi plantată şi se poate înmulţi în toate condiţiile şi culturile.

predicarea si invatarea 001

“PREDICAREA ŞI ÎNVĂŢAREA”  reprezintă un studiu de bază despre două metode biblice de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Studentul este îndrumat în înţelegerea şi stăpânirea modurilor practice de pregătire şi prezentare a lecţiilor şi predicilor din Scriptură.  Eşti pe punctul de a studia un subiect foarte important: cum poţi comunica Cuvântul lui Dumnezeu, în mod eficient, prin predicare şi învăţare.  Aceste două metode biblice de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu se aseamănă în multe privinţe.

Totuşi, în istoria bisericii creştine, fiecare metodă a dezvoltat câteva caracteristici distincte ce a deosebit-o de cealaltă. Împreună, aceste două metode te echipează pentru a-i evangheliza pe cei nemântuiţi şi pentru a contribui la creşterea, dezvoltarea şi maturitatea spirituală a celor pe care-i slujeşti.

Predicarea şi învăţarea reprezintă un studiu de bază despre două metode biblice de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu. Studentul este îndrumat în înţelegerea şi stăpânirea modurilor practice de pregătire şi prezentare a lecţiilor şi predicilor din Scriptură.

oameni, responsabilitati si scopuri 001

“OAMENI, RESPONSABILITĂŢI ŞI SCOPURI – studii despre conducerea creştină”  este un curs care prezintă fundamentele biblice ale conducerii. Acesta îi prezintă studentului practica şi teoria conducerii şi-l îndrumă în aplicarea atât a principiilor biblice cât şi a celor teoretice. Materialul este adecvat atât pentru conducătorii ordinaţi şi neordinaţi – începători şi experimentaţi – cât şi pentru cei care doresc să-i instruiască pe alţii în conducerea creştină.

Accentul principal se pune pe dezvoltarea darurilor şi capacităţilor, precum şi a relaţiilor interpersonale dintre conducători şi discipoli.Noi dobândim cea mai mare parte a cunoştinţelor în două moduri: din modele şi din principii.

În acest curs, vei studia despre conducere în ambele moduri. Vei studia modelele sau exemplele furnizate de câţiva dintre conducătorii aleşi de Dumnezeu.

crestinul responsabil

          ”CREȘTINUL RESPONSABIL”: Un studiu despre isprăvnicia creştină arată ce spune Biblia referitor la isprăvnicie – rolul lui Dumnezeu ca stăpân şi al omului ca ispravnic. Acesta va explica cum ar trebui creştinul să-şi exercite responsabilitatea pentru administrarea cu credincioşie a diferitelor proprietăţi şi resurse pe care i le-a încredinţat Dumnezeu.

În plus, acesta se va ocupa de relaţia creştinului cu căminul său, biserica şi comunitatea sa în lumina rolului său de ispravnic. Eşti pe punctul de a studia un subiect foarte important: cum poţi deveni un ispravnic credincios în toate aspectele şi domeniile vieţii tale.

intelegerea bibliei 001

         ” ÎNȚELEGEREA BIBLIEI” –  este un curs de studiu care interacţionează cu tine prin metode de studiu biblic organizat. Vei învăţa tehnici eficiente pentru studiu în general, apoi le vei aplica la Biblie cu ajutorul întrebărilor de studiu. Multe dintre răspunsurile date în carte sunt doar sugestii oferite pentru a te îndruma în a găsi propriile tale răspunsuri.

Acest studiu accentuează valoarea procedeelor de observare şi interpretare ca ajutoare în înţelegerea Bibliei şi în împlinirea scopului principal al cursului. Acest scop este să te ajute să aplici adevărul Bibliei în viaţa ta şi să-l împărtăşeşti şi altora.

sfatuitor, calauzitor, invatator

”SFĂTUITOR, ÎNVĂȚĂTOR ȘI CĂLĂUZITOR” – un curs despre lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfant este un Prieten plin de putere, care este activ in Creatie, in comunicarea mesajului lui Dumnezeu catre oameni si in nasterea din nou a sufletelor pierdute si moarte. De asemenea, El este un Prieten practic, care ne ajuta in misiunea noastra de a predica altora pe Hristos si de a crea in noi chipul Lui.

Cursul  Sfatuitor, Invatator si Calauzitor: un studiu despre Duhul Sfant este un curs introductiv despre atributiile Duhului Sfant si activitatea Sa de la intemeierea lumii pana in prezent. El este prezentat ca un Prieten personal, plin de putere si practic, care salasuieste in credinciosul plin de Duhul Sfant si prin El se descopera Isus hristos lumii.

ajutandu-i-pe-crestini

”AJUTÂNDU-I PE CREȘTINI SĂ CREASCĂ” – educaţie creştină este un studiu care se bazează pe Biblie pentru lucrarea de hrănire şi aplicaţia practică a învăţării în biserica de astăzi. Aceasta pune accentul pe nevoile celor care se găsesc în procesul de învăţare în diferite stadii ale dezvoltării umane şi pe diferitele oportunităţi de  creştere creştină prin slujirea oferită de programele bisericii locale, grupurile de părtăşie şi casele creştinilor.

Studierea acestui curs te va ajuta să devii matur spiritual şi conştient de propria ta nevoie de mai multă învăţătură creştină. De asemenea, te va pregăti şi echipa să foloseşti oportunităţile de a-i învăţa pe alţii despre credinţa creştină.

impartasirea-vestii-bune

ÎMPĂRTĂȘIREA VEȘTII BUNE” – studiul despre evanghelizare personalăeste un curs practic despre lucrarea importantă a câştigării sufletelor. Adresat, în special, lucrătorilor din biserica locală, acesta este un studiu explicativ despre lucrarea de împărtăşire a Veştii bune, cu scopul de a-l învăţa pe student cum  să-i conducă pe oameni ca să-şi pună încrederea în Isus Hristos ca Mântuitorul şi Domnul lor.

El este, de asemenea, menit să-l ajute pe student să înveţe cum să-i îndrume pe alţii în evanghelizarea personală. Un accent special se pune pe lucrarea dinamică a Duhului Sfânt şi pe Cuvântul lui Dumnezeu în convertirile care au avut loc.

viata-din-belsug

”VIAȚA DIN BELȘUG” –  un studiu despre caracterul creştin este un curs de studiu practic din Galateni 5 şi pasajele biblice asociate. El pune accent pe dezvoltarea calităţilor creştine şi pe efectele acestora în relaţiile creştine şi în slujire. Sunt evidenţiate definiţii şi exemple biblice în descrierea celor nouă dimensiuni ale roadei spirituale şi sunt realizate aplicaţii practice care se referă la aceste caracteristici ale vieţii creştine individuale.

Cursul îl va ajuta pe student să înţeleagă principiile rodniciei creştine, precum şi necesitatea dezvoltării progresive a caracterului cristic pentru slujirea creştină eficientă şi o viaţă în Duhul din belşug. Studentul va fi încurajat să-şi ia angajamentul de a dezvolta calităţile caracterului creştin în viaţa sa şi să manifeste aceste calităţi în experienţele din viaţa sa de zi cu zi.

gif presentation

Un gând despre „Seria ”Slujirea Creștină””

  1. As dori sa realizez cursul,,Slujirea crestina”dar nu am inteles prea bine care este costul acestui curs ;daca include cartile de studiu sau nu si nici durata lui.Va rog sa imi trimiteti detaliile atat pentru cei care au domiciliul in Romania cat si pentru diaspora.Va multumesc .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

echipând Biserica lui Hristos, în vederea lucrării de slujire – Efeseni 4:11-12

%d blogeri au apreciat: