Avantajele programului

 

Educaţia biblică prin corespondenţă este un concept nou pentru mediul creştin din ţara noastră. În ultimul timp, această metodă de educaţie este din ce în ce mai acceptată în rândurile credincioşilor evanghelici iar impactul pe care îl are în ce priveşte lucrarea creştină, este într-adevăr încurajator.

Iată, pe scurt, câteva dintre avantajele educaţiei biblice prin corespondenţă, avantaje pe care le urmărim pe tot parcursul procesului educaţional:

 

Educaţia biblică prin corespondenţă asigură studentului instruirea necesară în contextul său cultural.

Există cazuri când cei plecaţi în altă parte pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu nu s-au mai întors acolo pentru a începe lucrarea de slujire sau chiar dacă au facut-o, aceştia au pierdut contactul cu nivelul cultural din care au plecat.

Instruirea oferită de şcoala biblică prin corespondenţă permite studentului să studieze Cuvântul lui Dumnezeu acolo unde îşi are domiciliul. El va parcurge materialele individual şi se va prezenta periodic la întâlnirea cu instructorul şcolii pentru asistarea necesară cursurilor pe care pe parcurge ( sau, cel puţin a cursurilor principale ).

 

Educaţia biblică prin corespondenţă ajută bisericile locale în pregătirea lucrătorilor laici.

Chiar dacă este cleric sau laic, fiecare credincios este chemat să lucreze în cadrul Împărăţiei lui Dumnezeu, indiferent de modul în care îşi câştigă existenţa. Eficienţa unei biserici locale constă atât în lucrarea acelora pe care Dumnezeu i-a chemat să-i echipeze pe credincioşi în ce priveşte lucrarea de slujire şi de mărturie creştină ( Efeseni 4:11-12 ), cât şi lucrarea laicilor.

Educaţia biblică prin corespondenţă îşi propune să fie un catalizator care să ajute bisericile locale în pregătirea credincioşilor în vederea lucrării de slujire. Au acces la intruire nu numai tinerii care au chemare pentru lucrarea de slujire, ci şi credincioşii mai în vârstă care sunt implicaţi deja în lucrare şi care simt nevoia de a căpăta o instruire adecvată slujirii pe care o fac.

Aceştia din urmă, oameni apreciaţi de biserica locală unde slujesc, nu au posibilitatea să frecventeze cursurile unui seminar, colegiu sau şcoală biblică datorită familiei sau serviciului, dar pot studia în cadrul programului nostru de educaţie biblică prin corespondenţă.

 

Educaţia biblică prin corespondenţă îmbină armonios teoria cu practica.

Orice program de educaţie teologică al cărei scop este formarea de “lucrători destoinici pentru orice lucrare creştină”, trebuie să încludă experienţă în lucrare. Aceasta experienţă poate fi obţinută prin slujire, slujire care poate îmbrăca mai multe forme, după cum urmează: a) bisericile locale – studentul continuă să slujească în biserica locală unde este membru pe tot parcursul procesului educaţional. El va fi activ implicat în viaţa spirituală a bisericii şi va fi permanent sub atenta supraveghere a pastorului care slujeşte în acea locaţie; b) câmpul de misiune – este locul unde studenţii care au chemare din partea Domnului pentru evanghelizare, misiune şi plantare de noi biserici locale, pot aplica ceea ce învaţă pe parcursul procesului educaţional în care este implicat. Cineva spunea că “este foarte important ca studenţii să petreacă cel puţin jumătate din timpul alocat instruirii academice pe câmpul de misiune, pentru a vedea, participa şi dezvolta o lucrare spirituală de evanghelizare şi ucenicizare a noilor convertiţi; c) grupele de ucenicie biblică – orice student va fi încurajat să aibă propriul său grup de ucenicie biblică. Un astfel de grup este format din câţiva credincioşi care se întâlnesc regulat pentru a avea părtăşie, studiu biblic, rugăciune şi pregătire în vederea lucrării de slujire.

Orice student implicat într-un astfel de proiect considerăm că va căpăta experienţă în slujire şi va putea ajuta biserica locală unde este membru în lucrarea de ucenicizare a noilor convertiţi.

 

Educaţia biblică prin corespondenţă pune accent pe calitatea instruirii.

Faptul că studentului i se cere să slujească în timp ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu, face ca instruirea să fie eficientă şi de calitate. În acest sens, el are posibilitatea de a trasmite în practică toate cunoştinţele acumulate pe parcursul procesului educaţional şi să fie de folos bisericii locale unde este membru.

Programul de educaţie biblică prin corespondenţă urmăreşte să îmbine armonios cunoştinţele acumulate pe parcursului studiului individual, cu caracterul şi practica slujirii.

 

Educaţia biblică prin corespondenţă contribuie la formarea de lucrători laici orientaţi spre ucenicizare.

Ucenicizarea îşi are obârşia în Marea Însărcinare oferită Bisericii de către Domnul Isus Hristos. Întoarcerea sub autoritatea spirituală a lui Dumnezeu prin credinţă şi pocăinţă autentice, produce o imensă bucurie atât în ceruri cât şi în sânul Bisericii lui Isus Hristos ( Luca 15:10 ). Însă, abia acum începe adevărata aventură creştină pentru un nou convertit şi de aceea este foarte importantă asistenţa spirituală necesară creşterii spirituale.

Ucenicizarea este răspunsul la această nevoie fundamentală întrucât ea vizează cel puţin două aspecte esenţiale: a) fundamentarea noului convertit în relaţia sa cu Dumnezeu; b) fundamentarea sa în ce priveşte relaţia cu semenii lui. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea, părtăşia, mărturisirea, închinarea – sunt câteva dintre ingredientele necesare în procesul de creştere spirituală.

Ucenicizarea este de o importanţă vitală pentru viaţa spirituală a fiecărei bisericii locale. Mandatul spiritual oferit de Domnul Isus Hristos în Matei 28:18-20 viza facerea de ucenici, nu numai câştigarea de noi convertiţi. Prin urmare, credincioşii din biserica primară au înţeles şi demonstrat practic lucrul acesta, fapt ce a condus la progresia cantitativă şi calitativă a lucrării lor creştine.

În procesul educaţional prin corespondenţă, noi considerăm că instructorul ar trebui să fie mai mult ”o călăuză” decât un învăţător.

Menirea instructorului educaţional este de a face din fiecare student “un descoperitor”. Cu alte cuvinte, ajută studentul să descopere singur anumite adevăruri şi răspunsuri, în loc să i le ofere el. Lucrul acesta îi oferă mai multă satisfacţie fiecărui student.

 

Educaţia biblică prin corespondenţă are o filozofie de lucru bazată pe acumularea de cunoştinţe biblice, dezvoltarea abilităţilor (deprinderilor) de slujire şi a caracterului.

Parcurgerea materialelor de studiu conduce inevitabil la o cunoaştere amănunţită a Bibliei. Cursurile expediate fiecărui student, pe langă faptul că oferă cunoştinţele necesare lucrării de slujire, sunt concepute la nivel academic pentru a oferi atât un studiu progresiv, complet şi echilibrat al Bibliei cât şi o programă educaţională necesară echipării viitorilor lucrători în cadrul Împărăţiei lui Dumnezeu.

Deprinderile ( abilităţile ) pentru slujire sunt esenţiale în lucrare şi fac parte din filozofia noastră de lucru. Prin definiţie, deprindere înseamnă pricepere, destoinicie, îndemânare. Viitorul slujitor trebuie să fie echipat corespunzător pentru a putea fi “destoinic şi priceput” în slujirea pe care o face. De aceea, noi încurajăm implicarea lui practică în slujire şi încurajăm să aplice “teoria de clasă” în diverse ocazii de slujire.

Dezvoltarea unui caracter creştin autentic este unul dintre obiectivele procesului educaţional prin corespondenţă. Credem că acumularea de cunoştinţe biblice necesare slujirii răspunde la întrebarea: “Ce trebuie să ştie un lucrător creştin autentic” iar dezvoltarea abilităţilor la “Ce trebuie să facă un lucrător creştin autentic”. Caracterul creştin are legătură cu “Ce a trebui să fie un lucrător creştin autentic” şi avem convingerea că aceasta oferă credibilitate informaţiei şi deprinderilor pentru slujire.

 

Educaţia biblică prin corespondenţă încurajează studenţii să înveţe şi pe alţii din experienţa lor, acumulată pe parcursul procesului educaţional.

Asta inseamnă “multiplicare”. Fiind conştient de nevoia acerbă de echipare a credincioşilor în vederea lucrării de slujire, apostolul Pavel îl încuraja pe tânărul Timotei să aplice metoda multiplicării în lucrare, învăţându-i astfel pe alţii ceea ce făcea el. Nu greşim cu absolut nimic dacă afirmăm că îndemnul acesta făcea parte din “testamentul şi ultima dorinţă a inimii sale” către tânărului slujitor, Timotei.

Apostolul Pavel vorbeşte în 2 Timotei 2:2 despre patru generaţii de multiplicatori: Pavel, Timotei, oameni de încredere şi alţii. În timp ce “oamenii de încredere” îi învaţă pe “alţii”, Timotei este antrenat în procesul de formare a noi “oameni de încredere”, capabili ulterior să-i înveţe pe alţii. Implementarea unei astfel de viziuni de multiplicare spirituală conduce la împlinirea Marii Însărcinări pe care Domnul Isus Hristos a încredinţat-o Bisericii Sale.

Pe tot parcursul procesului de educaţie biblică prin corespondenţă, studenţii vor fi încurajaţi să-şi dezvolte propriul lor grup de ucenicie biblică, care ulterior va conduce la “oameni de încredere” capabili să înveţe pe alţii din experienţa lor educaţională şi de slujire.

 

 

echipând Biserica lui Hristos, în vederea lucrării de slujire – Efeseni 4:11-12

%d blogeri au apreciat: