Obiective program

 

Obiectivele educaţiei biblice prin corespondenţă:

  • să pregătească lucrători pentru bisericile locale – ( Efeseni 4:11-12 );
  • să asigure o echipare şi o instruire suplimentară lucrătorilor aflaţi deja în lucrarea Domnului;
  • să contribuie la formarea de lideri creştini orientaţi spre misiune, evanghelizare, ucenicizare, studiul biblic, învătători de şcoală duminicală, lucrarea cu copiii, lideri de tineret, …
  • să motiveze bisericile locale din ţara noastră în ce priveşte echiparea tuturor slujitorilor lor în vederea lucrării de slujire & zidire a Trupului lui Hristos;
  • să asigure fiecărui student atât climatul necesar creşterii sale spirituale cât şi o cunoaştere cuprinzătoare a societăţii şi a rolului credincioşilor în cadrul acesteia;

Succesul educaţiei biblice prin corespondenţă va fi evidenţiat prin creşterea cantitativă şi calitativă pe care o va experimentează Biserica lui Hristos. Plantarea de noi biserici locale, creşterea numărului de ucenici consacraţi, lideri sprituali orientaţi spre evanghelizare, misiune, ucenicizare, conducere, implicarea bisericilor locale în asistenţă spirituală oferită noilor convertiţi – sunt doar câteva dintre aspectele importante privind succesul acestui program/proiect de natură educaţională.

Suntem dornici să-i vedem pe credincioşii evanghelici ca ucenici consacraţi, implicaţi în lucrarea de slujire şi dedicaţi bisericilor locale. Dumnezeu lucrează în vieţile acelora care se pun la dispoziţia Lui şi este gata să-i transforme în adevăraţi vizionari pentru generaţia lor.

Şcoala noastră nu încurajează sub nici o formă ruperea/distanţarea studenţilor de bisericile locale unde aceştia sunt membrii cu drepturi depline. Noi promovăm colaborarea îndeaproape cu slujitorii tuturor bisericilor locale evanghelice din ţara noastră întrucât unul dintre obiectivele noastre educaţionale este acela de a forma lucrători destoinici pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

 

 

echipând Biserica lui Hristos, în vederea lucrării de slujire – Efeseni 4:11-12

%d blogeri au apreciat: