Seria ”Viața Creștină”

 

Institutul Internaţional prin Corespondenţă are disponibile pentru România două programe de studiu: a) Programa de studiu „Viaţa Creştină”;  b) Programa de studiu „Slujirea Creştină”. Ambele programe sunt axate pe următoarele teme de interes major, după cum urmează:

Teologie, Bibliologie, Noul Testament, Vechiul Testament, Evanghelism personal, Ucenicizarea, Eclesiologie, Slujirea Creştină, Etica Creştină, Mântuirea, Rugăciunea şi Inchinarea, Doctrine biblice, Plantarea de biserici, Căsătoria şi Viaţa de familie, Hermeneutică, Pneumatologie, Viaţa Creştină Practică, Escatologie, Lucrarea Misionara, Studii despre Conducerea Bisericii Creştine, Maturitatea Creştină, ….

„Viaţa Creştină” se adresează, în principal, acelora care doresc să crească în viaţa de credinţă şi în relaţia lor cu Dumnezeu;    „Slujirea Creştină” se adresează celor care doresc o pregătire necesară în vederea lucrării de slujire: învăţare, misiune, evanghelizare, pastorală, şcoală duminicală, lucrarea cu copiii, studiul în grupe mici de ucenicizare; Programa de studiu se finalizează odată cu obţinerea acreditării din partea Institutului Internaţional prin Corespondenţă (ICI)

Descriere succintă – seria ”Viața Creștină”

            viata ta cea noua  ”VIAȚA TA CEA NOUĂ”  este primul curs al Secţiunii I din cadrul seriei I.C.I. Viaţa creştină. Cartea este un studiu cu privire la ce are de făcut o persoană după ce l-a primit pe Hristos ca Mântuitor. Un nou convertit are nevoie să cunoască despre viaţa creştină şi să înceapă să crească în ea. Trăirea vieţii creştine este un proces de transformare, prin puterea lui Dumnezeu, în asemănarea lui Isus Hristos, care ţine toată viaţa.

Acest curs îl ajută pe student să ştie la ce trebuie să se aştepte ca membru în familia lui Dumnezeu. El descrie viaţa nouă cu acţiunile şi standardele ei. El oferă un ajutor practic pentru a învăţa să-L auzim pe Dumnezeu vorbind prin Cuvântul Său şi să aplicăm Cuvântul Său în viaţa de zi cu zi. El ne spune despre ajutorul pe care Dumnezeu îl dă copiilor Săi pentru a asculta de El. Intrarea în acestă viaţă nouă aduce o libertate nouă.

biblia ta

             ”BIBLIA TA”  este cel de-al doilea curs al Secţiunii I din seria ICI Viaţa creştină. Cu mulţi ani în urmă, împăratul David al lui Israel şi-a exprimat sentimentele cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. El a spus: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105). Biblia este mesajul lui Dumnezeu pentru omenire.

Acest curs despre Biblie îi va ajuta pe studenţi să înţeleagă cum a fost scrisă Biblia şi cum să găsească ce doresc în Biblie. Îi va familiariza cu cele două părţi majore ale Bibliei şi va explica cum putem şti că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Acest studiu îi va motiva pe studenţi să înceapă să se bizuie pe Biblie ca un ghid zilnic pentru vieţile lor. Şi ei pot avea aceeaşi asigurare pe care a avut-o împăratul David cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu.

cine este isus

”CINE ESTE ISUS”  este cel de-al treilea curs al Secţiunii I din seria ICI Viaţa creştină. Astăzi, mai mulţi oameni ca niciodată în istoria lumii vorbesc despre Isus Hristos. Milioane de oameni pretind a fi ucenicii Lui. Acest curs va oferi studentului informaţii despre viaţa lui Isus, învăţăturile şi cerinţele Sale. Întrebarea-cheie la care răspunde acest curs aduce în prim-plan importanţa faptului de a cunoaște cine este Isus.

În timp ce va parcurge cursul, studentul va afla despre dubla natură a lui Isus Hristos şi diferenţa pe care o aduce El în viaţa unui individ. Studentul va dobândi o înţelegere specială asupra vieţii lui Isus de la naşterea Sa până la proorociile despre cea de-a doua venire a Sa.

biserica

               ”BISERICA”  este cel de-al patrulea curs al Secţiunii I din cadrul seriei I.C.I. Viaţa creştină. Acest studiu analizează originea bisericii, conform planului lui Dumnezeu, istoria şi viitorul ei. Cartea studiază ce este biserica în calitate de Trup al lui Hristos. Cel mai important lucru este că se concentrează asupra rolului pe care credinciosul îl are în biserică.

Există multe moduri practice prin care credinciosul poate să fie mai folositor lui Hristos şi bisericii. Acestea implică responsabilităţile faţă de membrii bisericii, necredincioşii din lume şi faţă de Dumnezeu. Există multe concepţii diferite despre biserică, chiar şi între creştini. Unele dintre aceste idei sunt adevărate, iar altele sunt false. Acest curs va arăta ceea ce spune Biblia despre ele.

evanghelizarea personala

               ”EVANGHELIZAREA PERSONALĂ”  este cel de-al cincilea curs al Secţiunii I din cadrul Seriei I.C.I. Viaţa creştină. El este un studiu despre chemarea credinciosului de a duce Vestea bună tuturor oamenilor. Aceasta înseamnă a-i ajuta pe oameni să înceapă şi să rămână într-o relaţie personală cu Hristos. Aşadar, ţinta acestui curs este atât câştigarea celor pierduţi, cât şi  ucenicizarea noilor convertiţi. Isus este modelul nostru în împărtăşirea Veştii bune oriunde ne aflăm. Nu contează cine suntem, Dumnezeu ne-a ales să spunem altora despre experienţa noastră cu Isus Hristos şi puterea Lui mântuitoare.

Acest curs oferă instrucţiuni practice pentru vestirea lui Hristos într-un mod convingător, plin de putere şi pozitiv. Cursul oferă principii valoroase pentru depăşirea barierelor de diferite feluri. El oferă un plan pentru trăirea ca martori ai lui Hristos astfel încât şi alţii să devină martori ai lui Hristos.

etica bibliei

ETICA BIBLIEI” este cel de-al şaselea curs al Secţiunii I din seria ICI Viaţa creştină. Acesta este un studiu despre viaţa corectă, iar Isus a declarat scopul acesteia: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. Prea des, creştinii au o concepţie negativă despre viaţă, concentrându-se asupra lucrurilor pe care nu le pot face. Viaţa corectă, totuşi, este o viaţă pozitivă, urmând exemplul ce se găseşte în viaţa şi învăţătura lui Isus.

Acest curs îl va ajuta pe student să înveţe regulile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru a-i ajuta pe copiii Lui să fie sfinţi, aşa cum şi El este sfânt. Dumnezeu este interesat, mai degrabă, în ceea ce sunt credincioşii decât în ceea ce nu fac ei.

cand te rogi

”CÂND TE ROGI”  este primul curs al Secţiunii II din seria ICI Viaţa creştină. Când ne-a făcut, Dumnezeu a pus ceva în noi care tânjeşte după El. Ne dăm seama că avem nevoie de o putere mai mare decât propria noastră putere pentru a ne rezolva problemele, a ne proteja şi a ne împlini nevoile. Prin rugăciune, întindem mâna către lumea supranaturalului pentru ajutor.

Acest curs explică modul în care să vorbim cu Dumnezeu, cum să-L ascultăm şi cum să folosim Cuvântul Său în rugăciune. Studenţii vor învăţa să se roage pentru alţii şi cu alţii, dar şi să se roage în Duhul. Acest curs este foarte practic. Doar cunoscând ceea ce trebuie să faci nu-ţi va fi de folos. Studenţii trebuie să pună în practică lucrurile explicate în fiecare lecţie.

cum sa studiezi biblia

”CUM SĂ STUDIEZI BIBLIA” este cel de-al doilea curs al Secţiunii II din seria ICI Viaţa creştină. Acest curs prezintă informaţii despre Biblie şi oferă metode prin care să-ţi organizezi studiul ei. Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, descoperă planul lui Dumnezeu pentru fiecare persoană. Planul este pentru mântuirea noastră prin acceptarea lui Isus Hristos ca Mântuitor personal. De îndată ce facem asta, suntem mântuiţi.

Odată ce am ales să urmăm planul lui Dumnezeu pentru vieţile noastre, suntem responsabili nu numai să ne conformăm vieţile şi caracterele cu imaginea lui Hristos, ci şi să împărtăşim dragostea Lui cu alţii, pentru ca vieţile lor să fie schimbate. Ne putem îndeplini responsabilităţile, fiind receptivi la Duhul Sfânt care ni-L descoperă pe Dumnezeu atunci când studiem Biblia.

prietenul care ajuta

                 ”PRIETENUL CARE TE AJUTĂ”  este cel de-al treilea curs al Secţiunii II din cadrul seriei I.C.I. Viaţa creştină. Oricine are nevoie de prieteni. Noi toţi îi apreciem pe acei prieteni speciali care sunt întotdeauna lângă noi când avem cea mai mare nevoie de ei. Duhul Sfânt este un prieten special pentru fiecare dintre noi. Acest curs se concentrează asupra modului în care Duhul Sfânt este prietenul nostru datorită numeroaselor căi prin care El lucrează în vieţile noastre.

O descriere clară a lucrării Duhului Sfânt în viaţa credinciosului ne ajută să înţelegem de ce unii oameni „vorbesc în limbi” şi cine poate să fie umplut cu Duhul Sfânt. Pe măsură ce punem în practică sugestiile date în fiecare lecţie, îl vom cunoaşte pe Dumnezeu mai mult şi îl vom sluji pe El mai eficient.

inchinarea crestina

”ÎNCHINAREA CREȘTINĂ” este cel de-al patrulea curs al Secţiunii II – Seria Viaţa creştină. Acele persoane care s-au născut în familia lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos simt nevoia   să-şi exprime dragostea faţă de Dumnezeu prin închinare înaintea Lui. Această nevoie sau dorinţă arzătoare nu este doar a omului. Dumnezeu doreşte de asemenea să aibă părtăşie şi să comunice cu copiii Săi. El aşteaptă ca noi să-I răspundem. Laudele noastre deschid căi de binecuvântare pe care Domnul doreşte ca noi să le experimentăm şi să le împărtăşim altora.

Acest curs îl va ajuta pe student nu doar în momentele devoţionale personale, ci şi atunci când se închină în cadrul unui grup.

lucratorii crestini 001

Cursul ”LUCRĂTORII CREȘTINI” este cel de-al cincilea din Secţiunea II a seriei ICI Viaţa creştină.  Acest curs îi va ajuta pe studenţi să ştie cum se încadrează ei în planul lui Dumnezeu pentru biserică şi cum îi echipează Dumnezeu pentru a-L sluji în biserică. Cursul ne spune despre cum a organizat Dumnezeu biserica potrivit planului şi scopului Său. El explică de ce sunt diferite tipuri de lucrători în biserică.

Cursul descrie cum ar trebui să fie un lucrător creştin. În plus, aici găsim sugestii practice pentru descoperirea şi dezvoltarea darurilor spirituale. Cursul îi va ajuta pe studenţi să înţeleagă cum pot lucra cu liderii din biserica lor şi cum pot sluji celor din jurul lor.

casatorie si camin

                       ”CĂSĂTORIE ȘI CĂMIN” este cel de-al şaselea curs  al Secţiunii a II-a din seria ICI Viaţa creştină. Multe persoane îl studiază în vederea pregătirii pentru căsătorie. Cuplurile tinere găsesc în el reguli ce au rezistat în timp în ce priveşte dezvoltarea unui cămin fericit. Părinţi şi copii învaţă să se aprecieze mai mult unii pe alţii pe măsură ce studiază principiile de bază ale relaţiilor bune de familie. Iar consilierii pot găsi în aceste pagini foarte multe sfaturi practice bune pe care să le transmită altora.

Acest curs are o natură foarte practică. Doar ştiind ce trebuie să faci nu-ţi va fi de folos.  Trebuie să pui în practică lucrurile care se aplică la viaţa ta.

planul lui dumnezeu - alegerea ta 001

                      ” PLANUL LUI DUMNEZEU – alegerea ta”  este primul curs din Secţiunea III a seriei ICI Viaţa creştină. Acesta răspunde la întrebări de genul: Acum, fiind creştin, ce vrea Dumnezeu să fac în continuare? Cum îmi va comunica El asta? Când întâmpin greutăţi şi probleme, înseamnă oare că am scăpat din vedere planul Său? Îmi va arăta El viitorul?

În timpul acestui curs vei afla mai multe despre planul lui Dumnezeu pentru tine şi cum poti alege să-l urmezi. Tu faci deja parte din planul lui Dumnezeu.Vei descoperi că Dumnezeu doreşte să-ti arate ce vrea El să faci.  Vei putea să aplici adevărurile pe care le-i învăţat în umblarea ta creştină de zi cu zi.

evanghelia dupa ioan

                      ”EVANGHELIA DUPĂ IOAN”  este cel de-al doilea curs al Secţiunii III din cadrul seriei I.C.I. Viaţa creştină. Cartea îl prezintă pe Isus Hristos, care s-a născut cu 2000 de ani în urmă. Subiectul central îl constituie  viaţa, învăţăturile şi afirmaţiile Lui. Acest curs va fi foarte util pentru oricine caută o sursă nouă de putere şi fericire în viaţa sa.

Vestea bună a lui Isus Hristos, care a fost scrisă cu atât de multă vreme în urmă are cele mai bune soluţii disponibile pentru problemele din zilele noastre. Evanghelia după Ioan ne ajută să descoperim realitatea în viaţa noastră spirituală, întăreşte credinţa noastră şi ne ajută să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu.

ce credem 001

                     ”CE CREDEM” este cel de-al treilea curs al Secţiunii III din cadrul Seriei I.C.I. Viaţa creştină. Acest curs este despre învăţăturile principale ale Bibliei. El tratează toate subiectele pornind de la originea Bibliei şi până la relaţia cu Dumnezeu şi alţii şi viaţa plină de Duhul.

Aceste învăţături se numesc doctrine fundamentale. Noi le studiem nu doar pentru a avea răspunsuri la întrebările despre ce cred creştinii, dar şi pentru că a cunoaşte ce spune Dumnezeu despre diferite lucruri poate reprezenta o chestiune de viaţă şi moarte pentru noi şi oamenii pe care îi influenţăm.

activitatiile bisericii

                        ”ACTIVITĂȚILE BISERICII”  este cel de-al patrulea curs al Secţiunii III din seria ICI Viaţa creştină.  Acesta oferă răspunsuri la întrebările referitoare la scopul bisericilor şi motivul pentru care oamenii merg la biserică. El se concentrează pe închinarea la Dumnezeu, supunerea faţă de Duhul Sfânt, predicarea Cuvântului şi învăţarea adevărului. El descrie semnificaţia botezului în apă şi a Cinei Domnului ca acte de cult. El explică importanţa părtăşiei şi sărbătoririi.

Oferă şi îndrumări pentru dezvoltarea bisericii şi a lucrării sale. Indiferent dacă studenţii frecventează biserica în mod regulat sau ocazional, acest curs le va stârni interesul şi le va arăta de ce nu pot să se închine lui Dumnezeu doar în mijlocul naturii sau în casele lor.

lucrarea de invatare

”LUCRAREA DE ÎNVĂȚARE”  a fost scrisă special pentru tine. Sugestiile practice oferite aici te pot ajuta la dezvoltarea deprinderilor de predare a Cuvântului lui Dumnezeu. Vei învăţa de asemenea cum pot învăţa alţii despre Dumnezeu prin viaţa ta zilnică.  Ştii că Dumnezeu doreşte ca tu să fii învăţător? În acest studiu vei învăţa acest lucru. V

ei afla de ce doreşte Dumnezeu aceasta şi cum poţi face lucrarea de învăţător. Cu siguranţă îţi va plăcea să înveţi despre educaţia creştină. Această carte foloseşte o metodă  interesantă de studiu individual ce face învăţarea uşoară.

crestinul in comunitatea sa

                      ”CREȘTINUL ÎN COMUNITATEA SA” – în acest curs, vom descoperi principiile trăirii în comunitate cu alţii. Unul dintre principiile fundamentale în practicalitatea acestui curs în viaţa ta zilnică este acela de a te bizui pe Duhul Sfânt. El te va ajuta să primeşti învăţătura şi s-o transformi în acţiuni în viaţa ta zilnică. Roagă-L să te ajute pe măsură ce studiezi şi pui în practică lucrurile pe care le înveţi.

O metodă modernă de studiu individual te va ajuta să înveţi principiile uşor şi să le pui în practică imediat.

 viata crestina - gif presentation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

echipând Biserica lui Hristos, în vederea lucrării de slujire – Efeseni 4:11-12

%d blogeri au apreciat: